Moduł pomiarowy bez wyświetlacza - ANALOG INPUT MODULE DAQ-M - wersja pełna

Moduł pomiarowy bez wyświetlacza - ANALOG INPUT MODULE DAQ-M - wersja pełna

System Rejestracji Danych

504,30 zł
Brutto

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

System Rejestracji Danych SRD

System Rejestracji Danych SRD został opracowany, aby służyć jako kompleksowe rozwiązanie w systemie nadzoru HACCP. Składa się on z modułu centralnego oraz pewnej liczby modułów pomiarowych.

Maksymalna liczba modułów pomiarowych wynosi 247.

Moduł centralny jest odpowiedzialny za zbieranie i przechowywanie danych z modułów pomiarowych. Dane te mogą być okresowo, lub na bieżąco, przesyłane do komputera PC. Komunikacja modułu centralnego z komputerem odbywa się z wykorzystaniem złącza RS232 oraz specjalnego oprogramowania stworzonego na potrzeby systemu SRD. System zaprojektowany został tak, aby mógł pracować bez nadzoru komputera PC, którego obecność potrzebna jest tylko w celu konfigurowania systemu, bądź okresowego odczytywania wyników pomiarów.

 

 

 

Moduł pomiarowy

Pełna wersja modułu pomiarowego bez wyświetlacza współpracująca z szeroką gamą czujników takich jak czujniki rezystancyjne (np. PT100), termopary, o wyjściu prądowym 0-20mA, bądź 4-20mA, o wyjściu napięciowym 0-1V, oraz cyfrowe układy pomiarowe temperatury i wilgotności. Moduł pomiarowy realizuje pomiar, następnie pomierzone dane przesyła do centrali systemu rejestracji danych.

Moduły połączone są ze sobą przy wykorzystaniu popularnego i niezawodnego interfejsu RS485 MODBUS ASCII. Łączna długość okablowania może wynosić nawet do 800m, co pozwala na montaż systemu w bardzo dużych halach produkcyjnych. Każdy z modułów może być aktywowany lokalnie, używając przycisku na panelu czołowym, lub zdalnie korzystając z komputera z zainstalowanym oprogramowaniem.