SRD - oprogramowanie do komputera

SRD - oprogramowanie do komputera

Oprogramowanie do obsługi systemu SRD

430,50 zł
Brutto

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

System Rejestracji Danych SRD

System Rejestracji Danych SRD został opracowany, aby służyć jako kompleksowe rozwiązanie w systemie nadzoru HACCP. Składa się on z modułu centralnego oraz pewnej liczby modułów pomiarowych.

Maksymalna liczba modułów pomiarowych wynosi 247.

Moduł centralny jest odpowiedzialny za zbieranie i przechowywanie danych z modułów pomiarowych. Dane te mogą być okresowo, lub na bieżąco, przesyłane do komputera PC. Komunikacja modułu centralnego z komputerem odbywa się z wykorzystaniem złącza RS232 oraz specjalnego oprogramowania stworzonego na potrzeby systemu SRD. System zaprojektowany został tak, aby mógł pracować bez nadzoru komputera PC, którego obecność potrzebna jest tylko w celu konfigurowania systemu, bądź okresowego odczytywania wyników pomiarów.

 

Oprogramowanie zarządzające systemem rejestracji danych

Autorskie oprogramowanie do zarządzania systemem rejestracji danych umożliwia pełną kontrolę nad pracą systemu. Z poziomu komputera PC jesteśmy w stanie zmienić konfigurację każdego modułu pomiarowego podłączonego do systemu np. zmienić rodzaj czujnika podłączonego do modułu. Możemy odczytać dane pomiarowe zebrane z modułów oraz odpowiednio je przetworzyć. Szczególnie przydatna jest funkcja umożliwiająca drukowanie danych pomiarowych w postaci tabelki zawierającej dokładny opis pomiaru oraz dane pomiarowe razem z czasem i datą ich utworzenia.

W ten sposób możemy jednym „kliknięciem myszki” stworzyć dokumentację wymaganą przez HACCP.

Oprogramowanie pozwala również na wykonanie wykresów w oparciu o dane pomiarowe.