Sterownik suszarni CTW13 bez wyposażenia

Sterownik suszarni CTW13 bez wyposażenia

Sterowniki suszarni

Profesjonalne sterowanie procesami suszenia

1 537,50 zł
Brutto

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni

Specjalizowane sterowanie pracą suszarni

 

Mikroprocesorowy sterownik CTW13 jest specjalizowanym urządzeniem do sterowania pracą suszarni. Sterownik umożliwia regulację i monitorowanie temperatury w zakresie od 10 do 80° C oraz wilgotności w zakresie od 5% do 99%.

Zakresy temperatury i wilgotności mogą zostać zwiększone w zależności od potrzeb klienta.

 

Pomiar i sterowanie

Dokładność pomiaru temperatury i wilgotności zależy od parametrów zastosowanych czujników. Urządzenie przystosowane jest do sterowania grzałkami oraz silnikami elektrycznymi jednofazowymi lub trójfazowymi. Ilość oraz moc grzałek silników uzależniona jest od mocy zastosowanych elementów przełączających. Elementami przełączającymi mogą być styczniki lub elektroniczne włączniki mocy, włączające silniki i grzałki w "zerze" napięcia zasilającego, co wydatnie przyczynia się do wydłużenia czasu pracy silników i grzałek.

 

Prosta obsługa

Sterownik charakteryzuje się łatwą obsługą wszystkich parametrów tj. utrzymywana temperatura, próg wilgotności, okres cyrkulacji powietrza w lewo lub w prawo, czas przerwy w pracy wentylatorów oraz czas pracy suszarni są w prosty sposób wprowadzane przy pomocy klawiatury.

 

 

Bezpieczna praca

Sterownik posiada zabezpieczenie uniemożliwiające wprowadzenie nieprawidłowych parametrów pracy suszarni. Sterownik CTW13 podczas procesu suszenia może zmieniać automatycznie próg utrzymywanej wilgotności, temperatury, czas pracy wentylatorów i czas przerwy w pracy wentylatorów. Zmiany te odbywają się zgodnie z zadanym programem nazywanym charakterystyką procesu suszenia. Charakterystyka procesu suszenia składa się z maks. 5 etapów (odcinków czasu). Dla każdego etapu można zadać inną wielkość progu wilgotności, temperatury, czasu pracy wentylatorów i czasu przerwy w pracy wentylatorów. Każdy z etapów może mieć inny czas trwania. Zaprogramowaną charakterystykę można zapisać na stałe do pamięci sterownika pod wybranym numerem. Sterownik może zapamiętać 9 lub na życzenie więcej różnych charakterystyk.

 

Parametry i funkcje:

 •     sterowanie temperaturą , wilgotnością i cyrkulacją powietrza,
 •     zabezpieczenie przed zanikiem napięcia w sieci (podtrzymywanie bateryjne). Przerwany zanikiem zasilania proces suszenia jest kontynuowany po ponownym załączeniu napięcia sieci.
 •     wyłączenie suszarni nie powoduje zaniku ustawionych wielkości, wygodne np. przy powtarzaniu procesu z poprzedniego dnia,
 •     pamięć 9-ciu lub więcej charakterystyk ustawianych przez użytkownika - zmian wilgotności i temperatury w czasie np. przez I godzinę: 70% wilg. i 50° C, przez 3 godz., 60% wilg. i 40° C itd. Użytkownik nie musi programować charakterystyki przed każdym włączeniem suszarni, może odczytać ją z pamięci sterownika.
 •     czujnik temperatury - rezystancyjny (np. PT100),
 •     czujnik wilgotności - UPW firmy Teldream
 •     wyświetlanie informacji o aktualnej temperaturze i wilgotności,
 •     możliwość ustawienia czasu pracy suszarni, po upływie którego sterownik wyłącza urządzenia sterowane,
 •     izolacja optyczna między sterownikiem a obwodami elektrycznymi grzałek i silników dla wersji ze sterowaniem przez SSR lub UWZ,
 •     wyjście do sterowania grzałkami lub elektrozaworami
 •     wyjście do sterowania silnikiem trójfazowym
 •     wyjście do sterowania silnikiem jednofazowym
 •     grzałki i silniki włączane są w "zerze" napięcia zasilającego w wersji sterującej za pomocą SSR lub UWZ
 •     wykonany w postaci modułu montowanego w urządzeniu sterowanym